Solglasögon anti-reflekterande beläggning

- Aug 23, 2018-

Ett vanligt problem med solglasögon är utseende av bländning, som produceras av ljus som lyser på linsens baksida och reflekteras i dina ögon. Den antireflekterande skyddande beläggningen tjänar till att minska denna reflektion av linsen genom ljus. Liksom det repfasta skyddsskiktet är den antireflekterande beläggningen en mycket stark, tunn film på linsen. Det antireflekterande beläggningsmaterialet har ett brytningsindex mellan luft och glas. Detta gör intensiteten hos det reflekterade ljuset från filmens inre och yttre ytor nästan lika. När filmens tjocklek är ungefär en fjärdedel av ljusvågans våglängd, kommer det ljus som reflekteras från filmens inre och yttre ytor att avbryta varandra genom destruktiva störningar, vilket minimerar den bländning du ser. En anti-reflekterande beläggning appliceras också på den främre ytan av brytkontaktlinsen och några solglasögon för att eliminera de "hot spots" som skapas av linsen som återspeglar det intensiva ljuset.