Resinlinser

- Aug 23, 2018-

Hartset är en kolväte (kolväte) -liknande utsöndring från en mängd olika växter, särskilt barrträd. Det värderas för sin speciella kemiska struktur och dess användning som latexfärg och lim. Det är en blandning av olika polymerföreningar och har därför olika smältpunkter. Hartset kan klassificeras i två typer: naturligt harts och syntetiskt harts. Det finns många typer av hartser, som ofta används i människors lätta industri och tung industri. De ses också ofta i det dagliga livet, såsom plast, hartsglas, färger etc. Resinlinser är kemiskt bearbetade och polerade med harts som råmaterial.