lins

- Aug 23, 2018-

Objektiv, lins, även känd som spegelhjärtat, är ritningshjärtan efter facket, lämpligt för klippet placerat i ramen, så kallat spegelhjärtat. Dess form är horisontell och vertikal, och det är en enkel och bekväm installation.


Det huvudsakliga råmaterialet för glaslinser är optiskt glas. Brytningsindexet är högre än det hos hartslinsen, så glaslinsen är tunnare än hartslinsen i samma grad. Glaslinsen har god ljusöverföring och mekankemiska egenskaper och har ett konstant brytningsindex och stabila fysikaliska och kemiska egenskaper. En lins utan färg kallas en optisk vit (vit film), och en rosa film i en färgad film kallas en Crocks-lins (röd film). Crockex-linserna absorberar UV-ljus och absorberar lätt något.